Make your own free website on Tripod.com

 

                                                                         Canoksan free Online Swahili English course

 

 

                                                                                                   

CANOKSAN ONLINE SWAHILI ENGLISH COURSE

Home

TENSES                               

PAST PERFECT CONTINUOUS   (wakati uliopita hali timilifu inayoendelea)

Past perfect continuous

Elimu ni bahari                                                                                                                          Aitafutaye asichoke                                                                                                                         Elimu ni wajibu                                                                                                                       Kwa kila mwenye busara,                                                                                                                        Elimu ni ufunguo wa vitendo vyema                          

      Itakumbukwa kuwa,kila lugha ina tenses (nyakati ambazo zinaelezwa na verbs za lugha husika) sio kila tense tutakayokuwa tukieleza hapa kwa kuitolea mifano ya kuifananishia na tenses itakuwa na sifa sawa na ya Lugha ya Kiingereza
           
Past perfect continuous imejengwa na maneno mawili -past perfect ya verb to be (Na hii ni neno "had been") ikifuatiwa na  present participle ya verb husika (Yaani Verb+ing). Tunapoongelea verb husika ni kuwa, tunaongelea kuhusu kitendo kilichomuelekea (Subject) yaani mtajwa/ mtendaji katika sentensi hiyo

Mifano:

Subject had been verb-ing
I

He 

They 

You 

We 

She

Abdur Rauuf 

had been

had been 

had been

had been

had been

had been

had been 

writing

talking

speaking

ignoring 

studying 

cooking

typing 

Affirmative had been verb = ing
She

You 

They 

We 

had been

had been

had been 

had been

had been

driving

surfing

smoking

cleaning

bathing 

Negative had been verb + ing
We

They

You

Ali

Hilal

AbdulQaadir

hadn't been

hadn't been

hadn't been

hadn't been

hadn't been

hadn't been

hadn't been

sleeping

nodding off

writing

drawing

mopping 

peeling

watching 

Interrogative    
Had you

Had you 

Had he

Had she 

Had they

been

been

been

been 

been

eating?

singing?

eating?

witting?

learning?

Interrogative negative
Hadn't they

Hadn't he

Hadn't dog

Hadn't the pupils

Hadn't you

been

been 

been

been

been 

swimming?

persecuting?

barking?

sweeping

blaming?

Mfano: neno kucheza (play) katika hali zote tatu tulizosoma hapo juu

Affirmative Negative Interrogative
I had been playing I hadn't been playing Had I been playing?
You had been playing You hadn't been playing Had you been playing
He had been playing He hadn't been playing Had she been playing?
We had been playing We hadn't been playing Had we been playing?
You had been playing You hadn't been playing Had you been playing?
They had been playing They hadn't been playing Had they been playing?
She had been playing She hadn't been playing Had she been playing?
It had been playing  It hadn't been playing Had it been playing?
Hilal had been playing Hilal hadn't been playing Had Hilal been playing?

             Kazi ya past perfect progressive (past perfect continue) tense
     Past perfect continuous huafikiana  na present perfect progressive, lakini katika kurejea wakati huko nyuma kidogo kuliko, yaani wakati kabla ya sasa.

  Tense hii hutumika kuelezea kitu au kitendo kilichoanza kufanyika wakati uliopita na bado kikawa kinaendelea au ndio kimekwisha sio muda mrefu. Pia tunapokuwa na shauku ya kujua kuhusu wakati huo ulivyokuwa unaendelea.

Mifano:

    Je, umekuwa ukinisubiri kitambo kabla ya simu kuita?  hapa Msemaji ana shauku ya kutaka kujua kilichokuwa kinaendelea katika wakati huo uliopita kidogo kabla ya wakati huo anapoongelea. Tazama mifano zaidi,

a. Had you been waiting long before the telephone call?
b. They had been having lunch before the guest arrival.
c. His head had been aching severely for several hours and he got sleep.
d. Their friends had been trying to rescue them when the building that they were inside got crashed.

e. Oh! I had been longing to meet you.

 Hali hii hutumika vile vile katika reported speech. Ni sawa na ile ya past progressive na present perfect progressive katika direct speech:

  Abdul Maalik said "I have been surfing wind all afternoon."  Abdul Maalik said he had been surfing wind all afternoon.

     When Hilal asked by the judge whether he was by the time his computer stolen, he said "I was reading newspaper in my bedroom." 

When the judge questioned him, Hilal told  he had been reading news paper in his bedroom.

  Wakati mwingine, tense hii huweza kutumiwa katika vitendo vinavyojirudia rudia, mfano

Nimejaribu kufungua mlango mara sita kabla hujaja, lakini nimeshindwa.

"I had tried to open the door six time before you have arrived, but I failed." unaweza ukaiandika kama hivi

"I had been trying to open the door six time before you arrived, but I failed."

  Nakutakia kila la kheri na uendelee na masomo yetu mengine; 

 By Muhsin bin Rajab