Make your own free website on Tripod.com

TENSES

PAST PROGRESSIVE TENSE

A. (Wakati uliopita hali ya kuendelea) Past progressive - Muundo.
   Past progressive ya verb hugawanyka sehemu mbili: past tense ya verb "to be" ambayo ni maneno (was/were), kitenzi kikuu kikiwa kimemaliziwa na herufi (..ing) kama unavyoona hapo chini.

Subject

was/were

Kitenzi kikuu (base)-ing

He  was calling.
She was surfing.

We

were

tryingAffirmative
We  were mopping 
They were teaching
She was reading
Negative
They weren't walking
We weren't resting.
She wasn't reading
Interrogative
You were sleeping
I was writing.
Was she reading?
Interrogative negative
Wasn't it climbing?
Weren't  We reading/
Wasn't she reading?

Example: to sing, past progressive

Affirmative

Negative

Interrogative

I was singing

I was not singing

Was I singing?

You were singing

You were not singing

Were you singing?

He, she, it was singing

She wasn't singing

Was she singing?

We were singing

We weren't singing

Were we singing?

You were singing

You weren't singing

Were you singing?

They were singing

They weren't singing

Were they singing?

2. Past progressive, Kazi zake;
       Past progressive huelezea kitendo au tukio katika muda uliopita kidogo, kabla ya sasa hivi, ambacho kilianza katika wakati uliopita na kikawa kinaendelea hadi wakati huu wa kukiongelea kinaendelea. Kwa maneno mengine, huelezea kitendo au tukio ambalo bado lilikuwa halijakamilika au kumalizika katika wakati uliopita.

Hutumika:

Mifano zaidi:

          a: We were having lunch when the airbus crashed.

b. They were waiting for the bus when the accident happened.
c. Hilal was playing footbal when he broke his leg.
d. When we arrived he was having a bath.
e. When the fire started I was sleeping.

 

  Zingatia: ikiwa na verbs sio kawaida kutumika katika muundo wa kuendelea ambao ndio huu tunaousoma hapo juu, badala yake, simple past hutumika.