Make your own free website on Tripod.com

                  

                                                    canoksanhilal home

Nouns genders (Jinsia katika majina)

 

   Kama tunavyojua ni kuwa, katika lugha ya Kiswahili, ni aghlabu kukuta majina ya vitu katika {genders} jinsia, kwa wale waliosoma lugha ya Kiarabu na Kifaransa, sio geni kwao kuona jinsia namna zilivyo tawala katika nouns za lugha hizo, lakini hata hivyo, Kiswahili kuna mifano michache ya jinsia ambayo niitoe ili tupate picha kamili ya jinsia {genders}, itakumbukwa kuwa katika Kiswahili kuna neno ‘mori’, tuna neno ‘fahali’ ambayo kama sikosei yanatumika katika kuelezea jinsia ya ng’ombe; na mengine ni kama kijana wa kiume aliye na umri mdogo huitwa "mvulana" na wa kike huitwa "msichana". Hivyo ndivyo pia tujue kuwa, katika Kiingereza, jinsia ipo sana kwenye ‘nouns’. Tazama mifano hapo chini.

 

Name of an animal                                masculine gender                   feminine gender

Jina la mnyama                                     wa kiume                                wa kike.

 

Dog                                                         dog                                        bitch.

Cow                                                         bull                                       cow.

Sheep                                                       ram                                       ewe.

Deer                                                         hart                                       hind.

Rabbit                                                      buck                                      doe.                      

Swan                                                        cob                                        pen.

Duck                                                        drake                                     duck.

Pig                                                           boar                                       sow.

Horse                                                      stallion                                   mare.

Young horse                                            colt                                        filly.

Fox                                                          fox                                         vixen.

Gander                                                     gander                                   goose.

Bullock

 

Other names are  (majina mengine ni;)

 

Masculine                                               feminine                                  

 

Bachelor                                                  spinster                                

Boy                                                          girl.

Earl                                                         countess

King                                                        queen.

Lord                                                        lady

Mr.                                                          Mrs.

Bridegroom                                            bride.

Brother                                                   sister.

Uncle                                                      aunt.

Husband                                                  wife.

Hero                                                        heroine.

Master                                                    mistress.

Nephew                                                  niece.

Father                                                     mother.

Monk                                                      nun.

Actor                                                      actress

Waiter                                                    waitress

Author                                                   authoress.

Poet                                                       poetess.

Manager                                                manageress

Prince                                                    princess

Host                                                      hostess

Mayor                                                   mayoress

Murderer                                               mudereress        

Widower                                               widow.                         

   nouns  (kwa kusoma zaidi kuhusu majina- click hapo)

   Rudi kwenye ukurasa mkuu kwa kuclick hapa kwa masomo mengine zaidi